• Polityka prywatności

Jako sklep prowadzimy działalność handlową, przygotowujemy zamówienia, wysyłamy je do Ciebie i wystawiamy rachunki. Dostosowujemy się do Twoich potrzeb i preferencji, aby oferować najbardziej dopasowane produkty i intuicyjne usługi. Prowadzimy kampanie reklamowe i marketingowe. Prowadzimy administrację i księgowość. We wszystkich tych procesach Twoje dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane. 

Przykładamy wielką uwagę, aby powierzone nam dane były bezpieczne, a Klient wiedział, co się z nimi dzieje i jakie przysługują Mu prawa. Poniżej opisaliśmy zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informacje o wykorzystaniu plików cookie. 


Administrator Danych Osobowych (skrót ADO)

Administratorem w naszym sklepie internetowym jest firma Dekoratornia Kamil Świdergoł, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6392018178 i REGON 383817649, z siedzibą pod adresem ul. ks. Józefa Londzina 3, 47-400 Racibórz. Głównym zadaniem administratora danych osobowych (ADO) jest ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.


Nasze dane kontaktowe

adres pocztowy: Dekoratornia, ul. ks. J. Londzina 3, 47-400 Racibórz, Polska
adres e-mail: kontakt@metafiranki.pl
telefon: 32 415 49 63 czynny w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.


Dane osobowe 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach jest konieczne do zawarcia umowy.

W zależności od sytuacji, w przypadku odmowy podania danych:
nie utworzysz własnego Konta w sklepie,
nie zrealizujesz zakupów,
nie otrzymasz naszego newslettera,
nie skorzystasz z naszych usług.

Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do dostawy, adres mailowy, numer telefonu, Firma, dane o preferencjach zbierane i przetwarzane do celów marketingowych, dane o zamówionych towarach, dane o wybranych metodach płatności i dostawy.

Sposoby pozyskiwania danych osobowych
 • bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem wypełnionych i przesłanych formularzy interaktywnych, dostępnych na stronie naszego Sklepu,
 • z publicznie dostępnych źródeł, np.: z rejestru CEIDG, KRS, w celu weryfikacji podanych danych przy zakładaniu Konta i realizacji zamówienia,
 • z Google Inc. za pośrednictwem Google Analytics,
 • z Facebooka, jeżeli odwiedzasz nasz profil,
 • z plików cookie, przy odwiedzaniu naszego Sklepu internetowego.

Cofnięcie zgody przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w każdej chwili możesz skorzystać z prawa do cofnięcia wydanej przez Ciebie wcześniej zgody. Gdy otrzymamy od Ciebie taką informację, usuniemy Twoje dane z naszego Sklepu.


Możliwe cele przetwarzania
 1. Obsługa i realizacja zamówień - W celu wykonania umowy sprzedaży towaru nasi pracownicy, przyjmujący i przygotowujący zamówienie, mają wgląd do listy zamówionych produktów oraz podanych przez Ciebie danych identyfikacyjnych jako klienta i danych adresowych. 
 2. Dostawa - W celu wykonania umowy sprzedaży towarów przekazujemy Twoje dane do wybranej przez Ciebie firmie oferującej usługi transportowe, której zlecamy dostawę przesyłki. 
 3. Realizacja płatności - dotyczy Kupujących, którzy wybrali opcję elektronicznej płatności. W celu realizacji płatności elektronicznych online w naszym Sklepie współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami i przekazujemy Twoje dane wybranej przez Ciebie w procesie składania zamówienia firmie obsługującej płatność. 
 4. Rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji - w tym celu dane będą przekazywane i przetwarzane przez biuro rachunkowego, przechowywane i w przypadku wniesienia reklamacji przetwarzane przez naszych pracowników.
 5. Marketing i promocja, wysyłka Newslettera - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail będą wysyłane wiadomości, zawierające informacje handlowe o ofercie sklepu, w tym aktualności o promocjach i nowościach. 
 6. Marketing i promocja w mediach społecznościowych - jeżeli odwiedzasz nasz profil w mediach społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane takie jak nazwę użytkownika czy dane identyfikacyjne.
 7. Świadczenie usług elektronicznych, prowadzenie Konta - danych osobowe Klienta oraz dane o złożonych przez Niego zamówieniach są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez Usługodawcę, opatrzone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w celu realizacji usługi elektronicznej prowadzenia Konta, w tym polegającej na udostępnianiu historii zamówień i śledzeniu postępu realizacji zamówień w toku.
 8. Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień -  w przypadku użytkowników strony, którzy skorzystają z możliwości zadania pytania do sprzedającego na stronie produktu, poprzez kliknięcie pola „zadaj pytanie”, a kolejno przedstawienie i wysłanie zapytania, ze wskazaniem adresu zwrotnego, podane dane w postaci adresu do kontaktu i imienia zostaną wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi zwrotnej. 
 9. Ułatwienie korzystania z usług elektronicznych i dopasowanie oferty do preferencji Klientów - prowadzenie i analiza statystyk korzystania ze strony Sklepu i jego funkcji,
 10. Prawidłowe działanie sklepu internetowego - Nasz Sklep internetowy działa w oparciu o oprogramowanie przygotowane i wciąż aktualizowane przez profesjonalną zewnętrzną firmę. Zawarliśmy z nią umowę o świadczenie usług platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL. W związku z tym, podpisaliśmy również umowę powierzenia danych, które są przetwarzane w celu realizacji Umowy i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.  Administratorem platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL jest firma SIEF-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Gdańska 91/93, 90-613 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331633, posiadająca NIP: PL 726-26-09-875 i REGON: 100689300; o kapitale zakładowym 50 000 zł wpłaconym w całości. Podmiot ten stał się podmiotem przetwarzającym dane i  posiada odpowiednie polityki ochrony danych osobowych w zakresie dotyczącym powierzenia mu danych. W naszym imieniu przetwarzane są dane Klientów/Użytkowników sklepu internetowego działającego pod adresem www.metafiranki.pl, jak również jego pracowników, współpracowników i kontrahentów, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy. Administratorem danych osobowych Klientów pozostaje Dekoratornia Kamil Świdergoł, ul. ks. J. Londzina 3, 47-400 Racibórz, Polska, NIP 6392018178 i REGON 383817649. 

Okres przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych
 1. Prawidłowa obsługa, realizacja złożonych zamówień i ewentualnych reklamacji - przez czas realizacji zamówienia oraz po jego realizacji, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego przechowywania danych, wówczas będą one przechowywane do upływu wymaganego okresu.
 2. Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień - wyłącznie do czasu udzielenia odpowiedzi.
 3. Marketing i promocja, usługi elektroniczne oferowane w sklepie internetowym - do czasu wycofania zgody Klienta, którego dane dotyczą.
 4. Rozliczenia zamówień - Ordynacja Podatkowa oraz ustawa o rachunkowości zobowiązują do przechowywania dokumentów przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą. Dokumenty rachunkowe zawierają dane osobowe klientów i kontrahentów.
 5. Prawidłowe działanie sklepu internetowego - do końca okresu obowiązywania umowy o korzystanie z platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania Umowy, w zależności od decyzji ADO usuwa Dane lub zwraca ADO wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie - chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane mogą zostać przekazane poniższym odbiorcom:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom,
 2. zewnętrznej firmie świadczącej obsługę księgową i rachunkową,
 3. firmie świadczącej usługi transportowe,
 4. dostawcy platformy płatniczej oferującej płatności elektroniczne online,
 5. dostawcy platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL,
 6. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, reklamowe,
 7. innym podmiotom lub organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
Dane osobowe klientów mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, z którymi została spisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego i wywiązania się dostawcy platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL z Umowy, wyraziliśmy zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług następujących Kolejnych przetwarzających:

 1. Firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach lub usługi hostingowe,
 2. Firmą zapewniającym usługi administracyjno-serwerowe,
 3. Podmioty świadczące usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego osobiście, w szczególności w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną mający dostęp do danych wspierające Podmiot przetwarzający w zakresie: Świadczenia usług programistycznych, Świadczenia usług zarządzania, Świadczenia usług marketingowych,
 4. Dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych
 5. Firmom świadczącym nam usługi, które są niezbędne do realizacji Usług,
 6. Dostawcy usług internetowych (w szczególności Google),
 7. Dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami,
 8. Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 9. Podmiotom świadczącym usługi prawne,
 10. Dostawcą oprogramowania i usług zintegrowanych z Usługą Podmiotu przetwarzającego,
 11. Podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

Prawa przysługujące właścicielowi danych osobowych, Klientowi

Względem Administratora Danych Osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO. Szczegóły na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraziłeś.

Wymienione powyżej prawa nie są bezwzględne i nie mogą być zastosowane w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych.

Profilowanie i automatyzacja przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w Sklepie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie dokonanych przez poszczególnych Klientów zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Klientom przez sklep. Klientom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.


Technologie śledzące

W celu analizy statystyk w Sklepie korzystamy z technologii Google Analitycs, która rejestruje ruch na stronie Sklepu. Masz możliwość zablokowania śledzenia swoich ruchów w sieci poprzez zainstalowanie odpowiedniej wtyczki i korzystanie z odpowiedniej przeglądarki. Więcej przeczytasz pod linkiem: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en


Pliki „Cookies” (ciasteczka)

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Pozwalają nam automatycznie gromadzić informacje związane z Tobą i Twoim urządzeniem w momencie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w tym Twój adres IP, lokalizację, ID urządzenia, dane dotyczące przeglądarki. Pliki cookie pozwalają nam ustalić m.in. sposób korzystania z naszej strony internetowej: odwiedzane podstrony, ilość spędzonego na nich czasu, dane dotyczące wyszukiwania, częstotliwość odwiedzin, a także liczbę użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 

Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 
 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 
 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

W związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics i Facebook w celach marketingowych i promocyjnych produktów i usług oferowanych w Sklepie, istnieje możliwość, że Twoje dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego, które nie wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym przypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 


Zmiana Polityki Prywatności

W przypadku zmiany zapisów Polityki Prywatności zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie Sklepu.